Array
 
 

De verstrekte informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. De psycholoog/orthopedagoog heeft een beroepsgeheim. Dit houdt in dat zij geen enkele informatie aan anderen mag verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming van u zelf. Uw dossier wordt in gesloten kast bewaard en 15 jaar na beëindiging van de behandeling zodanig vernietigd, dat dit niet meer te lezen is. Wilt u dat uw dossier eerder wordt vernietigd, dan kunt u dit aangeven.

U hebt ten alle tijden recht op inzage in uw dossier en u kunt een kopie van het dossier opvragen.

 

 
 
 
 
 

Psychologenpraktijknijlan