Kosten en vergoedingen

Ons zorgaanbod valt onder het ZorgPrestatieModel van de GGZ (zie: www.zorgprestatiemodel.nl). Wij bieden zorg voor mensen met lichte tot matig ernstige problematiek. De behandeling is kortdurend, veelal variërend van vijf tot twaalf gesprekken.

Vergoeding verzekerde zorg

Om voor vergoeding van uw behandeling in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts en moeten uw klachten voldoen aan voorwaarden van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en uw zorgverzekeraar.

Als uw klachtenpatroon valt binnen het classificatiesysteem van de DSM-5, kunt u in de meeste gevallen aanspraak maken op vergoeding. In de DSM-5 worden symptomen/klachten beschreven, geordend en benoemd als 'stoornis'.

Wat krijgt u vergoed?

Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van psychologische hulp. Omdat wij ons bij alle zorgverzekeraars hebben gecontracteerd, wordt uw zorg volledig vergoed. De vergoeding valt wel onder het eigen risico. In 2024 bedraagt het eigen risico minimaal € 385,-.

We brengen de kosten van de consulten direct in rekening bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar vergoedt ons per consult vanuit het zgn. Zorgprestatiemodel. De kosten van een consult hangen af van de lengte van het consult en of het consult voor diagnostiek of behandeling is bedoeld. De tarieven worden bepaald door de NZa en onze contractafspraken met uw verzekeraar. De percentage van het NZA-tarief varieert per verzekeraar tussen 83% en 90%. Enkele voorbeelden van de NZA-tarieven (100%) voor vergoeding GZ-psychologie: behandeling 45 minuten = € 128,40 / 60 minuten = € 152,50. Diagnostiek/intake: 60 minuten = € 173,40 / 90 minuten = € 259,01.

Tarief niet verzekerde zorg

Zorgverzekeraars vergoeden niet alle zorg en sluiten sommige problematiek uit van vergoeding. Voorbeelden hiervan zijn rouwverwerking, relatieproblematiek en aanpassingsproblematiek. 

Het tarief voor individuele gesprekken bedraagt dan € 100,- per zitting van een uur (45 minuten gesprekstijd, 15 minuten administratietijd).

Niet nagekomen afspraken

Wanneer u uw afspraak niet nakomt en deze niet op tijd afzegt kunnen we u € 50,- in rekening brengen.

Telefonisch spreekuur en wachttijden

Voor vragen en aanmeldingen zijn we telefonisch bereikbaar op de hieronder genoemde dagen en tijden. Een bericht inspreken op de voicemail of een e-mail sturen kan ook, we nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Hans Heres

Tel: 06-42 45 64 10
Maandag t/m donderdag van 13:30-14.00 uur

mail: hans.heres@psychologenpraktijknijlan.nl

Wachttijd:  3 maanden

 

Ab Swart

Tel: 06-82 04 48 43
Dinsdag t/m vrijdag van 13.30-14.00 uur

mail: ab.swart@psychologenpraktijknijlan.nl

Wachttijd: aanmeldingenstop