Vertrouwelijkheid

Wij behandelen de door u verstrekte informatie vertrouwelijk en zorgvuldig.

Alle informatie die wordt gedeeld in onze gesprekken is strikt vertrouwelijk, in lijn met de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) kan hier alleen in uitzonderlijke situaties van worden afgeweken. Ook de uitwisseling van zorginhoudelijke informatie met uw verwijzer, andere zorgverleners en uw zorgverzekeraar gebeurt alleen met uw toestemming. Als psycholoog hebben wij een beroepsgeheim. Dit houdt in dat wij geen informatie aan anderen mogen verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming. 

Twintig jaar na beëindiging van de behandeling vernietigen wij uw dossier zodanig dat dit niet meer te lezen is. Wilt u dat uw dossier eerder wordt vernietigd, dan kunt u dit aangeven. U hebt ten alle tijden recht op inzage in uw dossier en u kunt een kopie van het dossier opvragen.

Telefonisch spreekuur en wachttijden

Voor vragen en aanmeldingen zijn we telefonisch bereikbaar op de hieronder genoemde dagen en tijden. Een bericht inspreken op de voicemail of een e-mail sturen kan ook, we nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Hans Heres

Tel: 06-42 45 64 10
Maandag t/m donderdag van 13:30-14.00 uur

mail: hans.heres@psychologenpraktijknijlan.nl

Wachttijd:  3 maanden

 

Ab Swart

Tel: 06-82 04 48 43
Dinsdag t/m vrijdag van 13.30-14.00 uur

mail: ab.swart@psychologenpraktijknijlan.nl

Wachttijd: aanmeldingenstop